Monday, April 28, 2014

Kuna?

Kunagi
poolsante aastaid tagasi
vanaisa küsis
Ise küll
persetas külitas
juba surmaree päral:
Poig
poig
kulle minnu
kas kuulet!
Kuna ne naase naerva
ommi alumiste huuliga?
Ülemise neo
võiva olla kogu aig krambin
vooruse vüürusen tallen
aga alumise ei petva
ei!
Ja kui  kunaki
saat tundma
poig sinagi
tuu mu havvale lilli
neit sanna takant
memme istutet
sintiseid liiliasi


Haavkarva harvalt
olen toonud
neid tummalt
vaid vaatega
lubatuid lilli

Mitte põhjusetusest
Ei!
vaid mugavusest
ihutud laiskusest
mõtted jäänud
on teota

Kevadel
Sügisel
kraapides
hauaplatsi
korrakirja
tuletab häbi küll meelde
ja mäletab õõnsalt

Aga siis
Vanamemme lilled need
kas ei pungu veel
või juba uueks
mullaks
varisenud on õiteleek


aprill 2014


No comments:

Post a Comment